Solprovit

Onze opdracht

Duurzame voedselvoorziening

De wereldbevolking neemt in snel tempo toe. Volgens de Verenigde Naties zal de wereldbevolking groeien van 8 miljard mensen in 2022 tot ongeveer 10 miljard mensen in 2050. De diervoeder- en voedingsindustrie staan dan ook voor een enorme uitdaging om deze mensen op een verantwoordelijke en duurzame wijze te voeden.

Waardevolle samenwerking

Wij zorgen dat onze onderneming meebeweegt met actuele en toekomstige uitdagingen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ons aanbod blijft aansluiten bij de vraag uit de markt. Bovendien kunnen we meedenken over de oplossingen voor morgen. We werken samen met partners en agrariers over de hele wereld om zodoende de behoeften van vele consumenten te kunnen blijven vervullen.

Dit motiveert ons iedere dag om met passie te werken aan de uitdagingen die op onze weg komen. Bij Solprovit staan we voor het voeden van de volgende generatie op een verantwoorde wijze.

Lees meer over ons rentmeesterschap
Scroll naar boven